Okulumuzda, büyük kas becerileri, denge becerileri, küçük kas becerileri ve ritmik etkinlikleri konu alarak, çocukların hareket gelişimlerini destekleyici etkinlikler, oyunlar ve yönergelere uygun olarak hareket etmeleri ile fazla enerjisini yönlendirme, dayanıklılık ,esneklik, sürat , kuvvet, denge, beceri ve koordinasyon gibi fiziksel uygunlukları geliştirmeyi sağlamak amacıyla bale, modern dans, jimnastik, halk oyunları gibi kulüp çalışmaları programımızda yer almaktadır. Bu çalışmalar, çocukların sadece hareket gelişimine değil, sosyal duygusal, zihinsel gelişimine de katkıda bulunmaktadır.