Lego Robotik Laboratuvarı

     Okulumuzda, öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerini geliştiren, yaratıcılık, inovasyon ve problem çözme becerilerini destekleyen lego robotik eğitimine önem verilmektedir. Dünya bireyi olma yolunda fark yaratarak, başarıya ulaşan bireyler yetiştirmek için çıktığımız yolda lego robotik eğitimi ile öğrencilerimizin analitik ve eleştirel düşünme becerileri, mantıksal yaklaşım gibi üst bilişsel becerileri kazandırarak sorunu anlama ve çözme, inceleme, farklı çözüm yolları yaratma, bilgiyi yeni oluşacak durumlara uyarlama gibi problem çözme becerileri geliştirilmektedir.