Öğrencilerimizin sanat tekniği edinmelerini, hayallerini ifade edebilmelerini, enstrümanları tanıyıp çalabilmelerini amaçladığımız müzik sınıfımızda güncel ve geleneksel sanatlar hakkında çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz gerek ders içi çalışmalarını gerek ders dışı projelerini gerçekleştirebilmekte; ürettikleri sanat eserlerini sergileyebilmektedir.