Ulusal ve Uluslararası Projeler ve Programlar

ULUSAL-ULUSLARARASI PROJELER VE PROGRAMLAR 

Y.G.A (ULUSLARARSI LİDERLİK PROGRAMI) 

YGA, Çift kanatlı olarak tanımladığımız, vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştirir. İçinde yaşadıkları toplumun sorunlarına duyarlı YGA’lılar; bu sorunların çözümüne yönelik dünya çapında inovasyonlar geliştirirler. Sadece inovasyonları ile değil, bunları hayata geçirirken yarattıkları birlikte başarma kültürü ile de rol model olurlar. 

YGA’ya her yıl 50.000’in üzerinde öğrenci başvurur. 5 aşamalı mülakatla seçilen 50 kişi; YGA Liderlik Programında üst düzey yönetici, akademisyen, sanatçı ve bilim insanlarından oluşan, aralarında Prof. Aziz Sancar, Prof. Doğan Cüceloğlu, Ahmet Bozer, Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı gibi isimlerin yer aldığı YGA Hayal Ortaklarından 1.000 saatin üzerinde eğitim alırlar.

YGA Liderlik Programını üstün başarı ile tamamlayan YGA’lılar, Londra, New York, Boston ve Silikon Vadisi’nde gerçekleştirilen YGA Liderlik Kampı’na katılma hakkı kazanırlar. Harvard, MIT, Stanford, Duke ve UC Berkeley gibi seçkin üniversitelerle global stratejik işbirlikleri geliştirirler.  

 

Y.E.D ( YURT DIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI ) 

Yurtdışında üniversite, yüksek lisans, dil okulları, Work and Travel, sertifika programları ve yurtdışında staj konularında öğrencilerimizin hedef ve yetkinliklerine göre kariyer planlamalarına uzman danışmanlık hizmetimizle destek oluyoruz. 

 

T.H.P. ( TOPLUM HİZMETİ PROJELERİ ) 

THP, insanlara çeşitli açılardan yardımcı olmak amacıyla öğrenciler tarafından düzenlenen, bir öğretmenin veya okulda çalışan bir kimsenin danışmanlığında yürütülen projelerdir. Dünya Eğitim Kurumlarında THP projeleri sürdürülmektedir. Her öğrenci diplomaya hak kazanabilmek için en az 80 saatlik toplum hizmeti sorumluluğunu tamamlamalıdır. THP gönüllü hizmet değil, okuldaki eğitimin bir parçasıdır; öğrencilerin gelişimine katkıda bulunan bu çalışmalar, unutamayacakları bir deneyim kazandırır.  

THP öğrencilerimizin değişmesini sağlar. Müfredatın ötesinde bir eğitimdir. Öğrenciler gerçek sorunlarla tanışır ve bunları yapıcı biçimde çözmeye çalışırlar. THP, Dünya Eğitim Kurumları öğrencilerinin toplum odaklı düşünme ve davranma becerilerini lise sonrası hayatlarına taşıyarak, Türkiye’de ve dünyada sorumluluk sahibi aktif yurttaşlar olmalarını hedeflemektedir. 

 

TÜBİTAK 

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ düzenlenecektir. 

 

NOVA SCOTİA-KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI 

Dünya Eğitim Kurumları ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde tüm Dünya Eğitim Kurumları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar Dünya Eğitim Kurumlarıda eğitime devam etme hakkına sahiplerdir.  

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlıyor. 

 

ROBERT-BOSCH VAKFI ALMANYA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI 

Öğrencilerin kendi fikirlerini ve projelerini oluşturmaları için “Türk – Alman Öğrenci Değişimi” programı uygulanıyor. Robert Bosch Vakfı ile Dünya Eğitim Kurumları tarafından yürütülen çalışmada gençlerin farklı ülkeleri tanıması, yeni ilişkiler kurması ve deneyim kazanması hedefleniyor. 

Böylece öğrenciler dil gelişimlerine katkı yaparak daha sonraki meslek seçimlerinde de olumlu kazanımlar edinebiliyor. Program öğrencilere diğer kültürle yoğun ve eleştirel biçimde ilgilenme olanağı sunuyor. Tarihsel ve siyasal nedenlerden dolayı Türkiye ve Almanya arasında kurulan yoğun ilişkilerin sağlıklı yürütülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. 

 

MESLEKİ GÖLGE PROGRAMI 

Meslek seçmek; hayat biçimini seçmektir mesleki gölge nedir? Hayalini kurduğunuz mesleğin özelliklerini,
çalışma ve mesai saatlerini, tatil koşullarını, çalışma ortamını, mesleğin zor ve keyifli yanlarını yakından öğrenebileceğiniz çalışmadır. 

Kafanızda belirlediğiniz meslek grubundan olan bir kişi ile (bu kişi akrabamız ya da çok yakın olduğumuz aile dostumuz veya komşumuz olmayacak) 1 gün geçireceksiniz. Elde ettiğiniz bilgiler ışığında kendi yetenekleriniz, ilgileriniz ve kişilik özellikleriniz ile mesleklerin özelliklerini karşılaştırarak mesleğin kendinize uygun olup olmayacağı konusunda fikir edineceksiniz. 

 

WATERLOO ÜNİVERSİTESİ DÜNYA MATEMATİK LİGİ 

Dünya Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizi sadece Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da başarılarını kanıtlayacak organizasyonlarla buluşturuyoruz. Matematik bilgilerini uluslararası düzeyde ölçebilme. 

Amerika, Kanada ve Almanya’dan gelen bu sınavlar, ders yılı boyunca farklı düzeydeki öğrencilere uygulanmaktadır. İstenen başarıları elde eden öğrencilere kurumlar tarafından sertifika gönderilmektedir. Uygun bulunan öğrenciler, kurumlar tarafından kendi ülkelerine davet edilmektedir. 

 

Uygulanan sınavlar; 

Kanada – Waterloo Üniversitesi – Sun Life Financial Canadian Open Mathematics Challenge 

Bu sınava 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz katılabilmektedir. Sınav Kanada Matematik Olimpiyatları için bir seçme sınavı mahiyetindedir. Sınav klasik ve çoktan seçmeli olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Süresi 2.5 saattir. Birinci bölümde 8 soru ikinci bölümde ise 4 soru olmak üzere 12 soru, 80 puan üzerinden değerlendirilir. 

Kanada – Waterloo Üniversitesi -Pascal-CayleyFermat Sınavı 

  1. sınıflar PASCALsınavına ,10. sınıflar CAYLEY, 11. sınıflar FERMAT sınavına katılabilmektedirler. Sınavda 25 çoktan seçmeli soru yer almakta ve sınav 150 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınavda hesap makinesı kullanılabilir. Sınav süresi 60 dakikadır. 

Amerika-MAA American Mathematics Competitions–AMC-10-  AMC12 

  1. ve10. sınıflar AMC-10 sınavına, 11. ve 12. sınıflar AMC-12sınavına katılabilmektedirler.  Sınav 25 çoktan seçmeli sorudan oluşmakta, süresi 75 dakikadır. Sınavlarda Amerikan Matematik Derneği’nin belirlediği notları alan öğrenciler Amerika’ya davet edilip Amerikan Matematik Sınavı (AIME)’ye katılabilirler.