Uluslar Arası Programlar

Anaokulu - İlkokul - Ortaokul - Fen Lisesi - Anadolu Lisesi

                                                           

ERASMUS PROJESİ

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Okul eğitim alanına özel olarak ise eğitimde kaliteyi artırmayı, Program Ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Okul Eğitimi faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır.

Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Erasmus Plus Gençlik Programları kapsamında ; Letonya, Polonya, Slovenya, İtalya, Romanya ve Türkiye, 6 partner ülke olarak, 2016-2018 yılları boyunca “Multi – culturally sensitive generation” (Çok kültürlülük duyarlılığı olan yeni nesiller) konusu üzerine ortak çalışmalara yer vereceğimiz proje başvurumuz kabul edilmiştir.

Bu proje ile birlikte öğrencilerimiz partner ülke öğrencileriyle etkileşim içine girerek, gerçek, kalıcı ve anlamlı öğrenme fırsatları yakalayacaklardır.

Bunun yanı sıra öğrencilerimiz, araştırma, analiz, sentez, karar verme gibi zihinsel becerilerin yanında farklı kültürlerin mensuplarıyla etkileşerek kültürel ve kültürler arası farkındalıklarını ilerleteceklerdir.

Doğaldır ki, proje dili olan İngilizce okulumuz eğitiminde olması gereken yerini pekiştirecek ve bir amaç değil araç olacaktır .

Bilindiği üzere okulumuz 2011-2013 yılları arasında partner ülke olarak “ Sharing Cultures Through Statues “ ( Heykeller Aracılığı ile Kültürleri Öğrenme ) konusu kapsamında etkin bir proje çalışma sürecini tamamlamıştı. Böylece Dünya Koleji bu proje konusunda 2.deneyimini gerçekleştirmiş olacak.

JMUN

JMUN ( Junior Model United Nations ) Junior MUN konferansı, İngilizcenin anadil olmadığı ülkelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere İngilizcelerini geliştirme ve pratik yapma olanağı sunan bir organizasyondur. Konferansta, kararların hazırlanması, tüm lobi faaliyetleri ve tartışmalar sadece İngilizce yapılır. JMUN’ her yıl 11 – 14 yaş arası ilköğretim öğrencileri katılarak Birleşmiş Milletlere üye ülkeleri ilgilendiren önemli dünya sorunlarını tartıştıkları Birleşmiş Milletler Genel Konseyinin ve Birleşmiş Milletlere bağlı diğer organların simülasyonudur. Bir başka deyişle, Model Birleşmiş Milletler, gerçek birleşmiş milletlerin öğrencilerden oluşan bir modelidir. Birleşmiş Milletler Topluluğu tarafından desteklenir ve Birleşmiş Milletler ajandasında yer alan sorunları esas alarak bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir. Öğrenciler, etkinlik öncesinde Birleşmiş Milletlerin çalışması ile ilgili hazırlık yaparlar ve kendilerine verilen bir ülkeyi farklı komisyonlarda temsil ederek dünya sorunlarına çözüm önerileri geliştirirler. JMUN ile öğrenciler temsil ettikleri ülkeyi o ülkenin bakış açısıyla savunurken Birleşmiş Milletlerin nasıl işlediğini öğrenme fırsatı da elde ederler. Yapılan tüm çalışmalar parlamento prosedürlerine uygun olarak yapılır.

Son derece yüksek çevre duyarlılığı, kültürel altyapı, strateji geliştirme, çözüm bulma becerileri ve İngilizce bilgisi gerektiren bu uygulamalar için öğrencilerimiz okulumuzda çalışmalar yapıp hazırlıklarını tamamlayarak konferansa katılırlar.