Başvuru

ÖZEL DÜNYA EĞİTİM KURUMLARI

ÖDEMİŞ MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A-Amaç: Öğrencilerin, disiplinli çalışmalarına yardımcı olmak, heyecanlarını arttırmak, aralarında rekabet oluşturmak, öz güven kazandırmak, matematik dersi ile ilgili bilgi, kültür düzeylerini yükseltmek ve çevreleriyle paylaşmalarını sağlamaktır.

B-Kapsam: Ödemiş matematik yarışması Özel Dünya Eğitim Kurumları tarafından organize edilmektedir. Yarışma Ödemiş, Tire, Beydağ, Kiraz, Bayındır ilçelerinde resmi ve özel okullarda öğrenim gören 4,5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri arasında ve kendi düzeylerinde, 2022 yılı 21 Mayıs’ta Matematik alanından düzenlenmektedir. Yarışma soruları test olmak üzere sınıf düzeylerine göre aşağıda belirtilen sayıda ve sürede yapılacaktır.

C-Dayanak:

  1. 08.06.2017 Tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Madde 7 – (1) Eğitim Kurumlarında öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, öğrencilere yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkan vermek, milli, manevi, kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, engellilik, yaşlılık, insan ve çocuk hakları ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyal etkinlik çalışmaları yapılır.

(2) Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları kapsamında; yarışma, tören, mezuniyet günü, tanıtım günü, anma günü, yayın, müzik, halk oyunu, tiyatro, kampanya, ziyaret,                                   gösteri, şenlik, şiir dinletisi, turnuva, konferans, panel, sempozyum,                                                                   imza günü, fuar, gezi, kermes, proje hazırlama ve benzeri etkinlikler ile                                                          okul içi izcilik ve gençlik kampları faaliyetleri ile sportif yarışmalar yapılabilir.
 
Ç-Yarışma soruları ve yarışma sürelerinin sınıf düzeyinde dağılımı:
               4. Sınıflar:            20 soru              60 Dakika

               5. Sınıflar:            20 soru              60 Dakika

               6. Sınıflar:            30 soru              80 Dakika

               7. Sınıflar:            30 soru              80 Dakika

               8. Sınıflar:            30 soru              80 Dakika

D-Yarışmada Sorulacak Soruların Kapsamı:

   Yarışmada sorulacak soruların kapsamı Mart ayına kadar okullarda işlenen konu kazanımlarından, zeka sorularından ve yeni nesil sorulardan oluşacaktır.


E- Ödemiş Matematik Yarışması


     Özel Dünya Eğitim Kurumları ev sahipliğinde yapılacak olan matematik yarışmasına katılmak isteyen okulların 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinden, her sınıf düzeyinden en fazla üçer öğrenci olmak üzere temsil hakkı olacaktır. Öğrenciler yarışmaya danışman öğretmenleri eşliğinde gelecektir. Yarışmada sorulacak sorular, net ve objektif olup çoktan seçmeli test şeklinde sınıf düzeylerinde belirtilen sayılarda olacaktır.

Sorulan soruların %70’i 29 Nisan 2022 tarihine kadar işlenen konu kazanımlarından %30’u zekâ soruları ve yeni nesil sorulardan oluşmaktadır. Değerlendirmede her sorunun doğru cevabı birbirine eşit puandır. Üç yanlış bir doğruyu götürecektir. Yarışmada ilk üç dereceye girenlerin puanlarında eşitlik olması halinde öğrencilerin doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan ödüllendirilecektir.

F-  Olimpiyat Tarihi :

     Yarışmaya katılmak isteyen okulların okul sınav tarihleri ve konumları dikkate alınarak; yarışma 21 Mayıs 2022 tarihinde Özel Dünya Eğitim Kurumları Kampüsünde saat 09:30-11:00 saatleri arasında yapılacaktır. Sınavı biten öğrencilerimiz için okul bahçesinde kurulan Matematik- Zeka Oyunları- Robotik Kodlama- Stem- Oryantring gibi atölyeleri çeşitli aktiviteler hazırlanacaktır. Ödemiş Dünya Eğitim Kurumları Matematik Zümresinin sonuçları değerlendirmesinden sonra 13:00’ da Kampüs konferans salonunda dereceye giren öğrenciler açıklanacak ve ödülleri verilecektir.


G-Olimpiyatlara Katılım Esasları ve Başvuru:


1- Yarışmaya Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okullar başvuru yapabilir.
2- Yarışmaya katılmak isteyen okul müdürlüğü tarafından EK 2 de yer alan başvuru formu doldurulup onaylanarak Özel Dünya Eğitim Kurumları’na başvuru yapılacaktır.
3- Son Başvuru tarihi: 17 Mayıs 2022
4- Mektup veya benzeri yollarla yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

H-Ödüller :
     Dünya matematik yarışmasına katılan her katılımcıya “ Atatürk’ün Geometri Kitabı” hediye edilecektir. Ayrıca dereceye giren öğrencilere başarı belgesi, madalya ve çeşitli ödüller verilecektir.
İ-Düzenleme ve Değerlendirme:

    Yarışma, Özel Dünya Eğitim Kurumları Matematik Bölümünde görev yapan öğretmenlerin başkanlığında hazırlanır. Dünya Eğitim Kurumları öğrencileri, kendi içinde                         değerlendirmeye tabi tutulup yarışmaya dahil edilmeyecektir.

j- Başvuru

     Yarışmaya başvuru, okul müdürlüğü tarafından aşağıda yer alan başvuru formu doldurulup onaylanması yoluyla yapılacaktır.

                                                                                                                                              Özlem UYSAL

                                                                                                               Okul Müdürü