Eğitim Modeli

Ortaokul Eğitim Modeli

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Özel Dünya Eğitim Kurumlarında, her öğrencinin kendi kapasitesinin en üst sınırına ulaşması hedefler ve bu amaca ulaşmak için zengin ve titiz bir eğitim-öğretim programı uygularız. Öğrencilerimizin her branşta öğrenmeyi sevmeleri ve derslere doğal bir ilgi oluşturmaları için zengin bir öğrenme ortamı sunmaktayız.

Ortaokul öğrencilerimiz yaşları gereği, farklı ilgi alanlarına sahip, arkadaşlık iletişiminin en çok önemsendiği bir dönemdedirler. Öğrencilerimizin; akademik başarılarını desteklerken sosyal, duyuşsal, fiziksel boyutlarda gelişimlerini artırmak için de farklı destek programlarına yer veririz.

Anaokulundan itibaren ders programımızın içinde yer alan Mind Lab (Düşünce Oyunları Eğitimi), 5 ve 6. Sınıflarımızda da devam etmektedir. Mind Lab eğitimi ile öğrencilerimiz yaşayarak, sorgulayarak ve tecrübe ederek öğrenirler. Bu sayede düşünme becerisi ile birlikte yaşam becerisi de desteklenerek öğrencilerimizin kendi potansiyelinin farkında, diğer insanlara saygılı, bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal yaşama kazandırılması hedeflenir.

Okulumuzda eğitim – öğretim sabah 08:40’da başlar. Her gün 8 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders yapılır. Dersler, sınıflarda veya branşlara göre düzenlenmiş dersliklerde (bilgisayar laboratuvarı, fen laboratuvarı, resim odası, müzik odası, teknoloji ve tasarım odası, kapalı spor salonu, dans odası, yüzme havuzu, bahçe ve oyun alanı) yapılır.

AKADEMİK GELİŞTİRME PROGRAMI VE LİSEYE GEÇİŞ SINAVLARA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

· Liseye geçiş sınavına hazırlık programı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini içerir.

· 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerimize yönelik okul branş öğretmenlerimiz tarafından Cumartesi 09:00 – 14:20 saatleri arasında kurslar yapılır.

· 8’inci sınıf öğrencilerimiz Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri okul sonrası program saatinde sınav hazırlık programına katılırlar.

· 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerimize her ay akademik değerlendirme (deneme) sınavları yapılır. Sonuçlar ölçme değerlendirme birimi ve branş öğretmenleri tarafından değerlendirilerek gerekli tedbirler alınır. Ayrıca sınav sonuç analizleri velilerle paylaşılır.

· Öğrenciler, Cumartesi günleri katıldıkları çalışmadan yeterli verimi alabilmek için ders başlangıç saatlerinde okulda olmaya ve devamlarına özen göstermelidir.

SINAVLAR

· Okulumuzda 5-8’inci sınıflarda tüm sınavlar zümre bazında ortak uygulanır. Sınav tarihleri her dönemin başında k 12 bilgi merkezinden öğrencilere ve velilere bildirilir.

· Öğrencilerin verilen sınav takvimine uygun olarak sınavlara katılması esastır.

· Sağlık sorunları nedeniyle yazılı değerlendirme sınavına katılamayan öğrencilerin, özürlerini sağlık raporu ya da dilekçe ile 5 iş günü içerisinde okul yönetimine bildirmeleri

gerekmektedir. Aksi takdirde yazılı sınav, proje veya performans ödevlerinden alacakları not sıfır olarak değerlendirilir.

· Sınava katılamayan ve mazeretlerini sağlık raporu ya da dilekçeyle bildiren öğrencilere telafi sınavı tarihi ders öğretmeni tarafından bildirilir. Belirlenen tarihte telafi sınavı uygulanır.

· Sınav kâğıtlarını derste öğrencilerin incelemesine fırsat verilir, isteyen veliler öğretmen ile randevu alarak okulda sınav kağıdını inceleyebilirler.

· Öğrenciler raporlu iken sınava giremezler.

ÖDEVLER

· Bağımsız ders çalışma alışkanlığı kazanması, edinilen bilgi ve kazanılan becerilerin pekiştirilmesi için öğrencilerin verilen ödevleri kendilerinin yapması esastır.

· Velilerin, öğrencilerin günlük ödevlerini takip etmeleri ve ödevi imzalamaları gerekmektedir.

· Velilerin günlük ödev takibinde öğretmenleri ile işbirliği yapmaları beklenir. Verilen ödevleri k 12 bilgi merkezinden takip eder.

· Öğrencilerin verilen ödevleri tamamlamış olarak gelmeleri gerekir.

· Okulda bulunmayan öğrenci o güne ait ödevlerinden sorumlu değildir. Ancak okula geldiği gün ilgili öğretmeninden ödevini almakla yükümlüdür.