Karakter Eğitimi

KARAKTER EĞİTİMİ 

Günümüzde birçok alanda değerler karmaşası ve yozlaşması yaşadığımız gözlenmektedir. Gençler, kendilerine sunulan değerleri gerçek anlamda sahiplenmemektedir. Karakter eğitimi dünyada pek çok ülkede yaşanan bu probleme bir çözüm yolu olarak ortaya çıkmıştır. 

 

Pek çok ülkede farklı biçimlerde uygulanmakta olan Karakter Eğitimi Programları; konu ile ilgili tüm paydaşların (veli, öğretmen, okul çalışanları, öğrenciler, okul dış çevresi) katılımıyla, öğrencilere olumlu karakter özelliklerini ve evrensel değerleri bir plan ve program çerçevesinde kazandırmayı hedeflemektedir. 

Bu anlamda karakter eğitimi ahlak eğitimine yeni bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Derslerde ahlaki konuların öğretmen tarafından anlatıldığı klasik ahlak derslerinin tersine, “karakter eğitimi” okuldaki tüm paydaşların (yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve diğer çalışanlar) birlikte sorumluluk almasını gerektirir. 

Bu yaklaşımda sadece ahlak dersinde, değerlerin öğrencilere doğrudan aşılanmasındansa, okulun her yerinde yaşanan tüm ilişkilerde değerleri öğrencilere aktaracak şekilde, 

  • Varolan müfredat içinde karakter özelliklerinin uygun konular içinde tartışılması, 
  • Bu değerleri uygulamaları için öğrencilere ortamlar sunulması hedeflenir.