Ödemiş Matematik Olimpiyatları Şartnamesi ve Başvuru Formu

Duyurular

ÖZEL DÜNYA EĞİTİM KURUMLARI
ÖDEMİŞ MATEMATİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A-Amaç: Öğrencilerin, disiplinli çalışmalarına yardımcı olmak, heyecanlarını arttırmak, aralarında rekabet oluşturmak, öz güven kazandırmak, matematik dersi ile ilgili bilgi, kültür düzeylerini yükseltmek ve çevreleriyle paylaşmalarını sağlamaktır.

B-Kapsam: Ödemiş matematik yarışması Özel Dünya Eğitim Kurumları tarafından organize edilmektedir. Yarışma Ödemiş, Tire, Beydağ, Kiraz, Bayındır ilçelerinde okuyan 4,5,6,7 ve 8.sınıf öğrencileri arasında ve kendi düzeylerinde, 2019 yılı 13 Nisan’da Matematik alanı üzerinden düzenlenmektedir. Yarışma soruları test olmak üzere sınıf düzeylerine göre aşağıda belirtilen sayıda ve sürede yapılacaktır.
C-Dayanak:
1. 08.06.2017 Tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Madde 7 – (1) Eğitim Kurumlarında öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, öğrencilere yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkan vermek, milli, manevi, kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, engellilik, yaşlılık, insan ve çocuk hakları ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyal etkinlik çalışmaları yapılır.
(2) Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları kapsamında; yarışma, tören, mezuniyet günü, tanıtım günü, anma günü, yayın, müzik, halk oyunu, tiyatro, kampanya, ziyaret, gösteri, şenlik, şiir dinletisi, turnuva, konferans, panel, sempozyum, imza günü, fuar, gezi, kermes, proje hazırlama ve benzeri etkinlikler ile okul içi izcilik ve gençlik kampları faaliyetleri ile sportif yarışmalar yapılabilir.

Ç-Yarışma soruları ve yarışma sürelerinin sınıf düzeyinde dağılımı:
4. Sınıflar: 25 soru 60 Dakika
5. Sınıflar: 25 soru 60 Dakika
6. Sınıflar: 30 soru 80 Dakika
7. Sınıflar: 30 soru 80 Dakika
8. Sınıflar: 30 soru 80 Dakika
D-Yarışmada Sorulacak Soruların Kapsamı:
Yarışmada sorulacak soruların kapsamı Mart ayına kadar okullarda işlenen konularından ve zeka sorularından oluşacaktır.

E- Ödemiş Matematik Yarışması:
Özel Dünya Eğitim Kurumları ev sahipliğinde yapılacak olan matematik yarışmasına katılmak isteyen okulların 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinden, her sınıf düzeyinden en fazla üçer öğrenci olmak üzere temsil hakkı olacaktır. Öğrenciler yarışmaya danışman öğretmenleri eşliğinde gelecektir. Yarışmada sorulacak sorular, net ve objektif olup çoktan seçmeli test şeklinde sınıf düzeylerinde belirtilen sayılarda olacaktır. Sorulan soruların %30’u zekâ sorularından oluşmaktadır. Değerlendirmede her sorunun doğru cevabı birbirine eşit puandır. Üç yanlış bir doğruyu götürecektir. Yarışmada ilk üç dereceye girenlerin puanlarında eşitlik olması halinde öğrencilerin doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan ödüllendirilecektir.
F- Olimpiyat Tarihi :
Yarışmaya katılmak isteyen okulların okul sınav tarihleri ve konumları dikkate alınarak; yarışma 13 Nisan 2019 tarihinde Özel Dünya Eğitim Kurumları Kampüsünde saat 09:30-11:00 saatleri arasında yapılacaktır. Sınavı biten öğrencilerimiz için okul bahçesinde kurulan Matematik Atölyelerinde çeşitli aktiviteler hazırlanacaktır. Ödemiş Dünya Eğitim Kurumları Matematik Zümresinin sonuçları değerlendirmesinden sonra 13:00’ da Kampüs konferans salonunda dereceye giren öğrenciler açıklanacak ve ödülleri verilecektir.
G-Olimpiyatlara Katılım Esasları ve Başvuru:

1- Yarışmaya Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne bağlı resmi/özel okullar başvuru yapabilir.
2- Yarışmaya katılmak isteyen okul müdürlüğü tarafından EK 2 de yer alan başvuru formu doldurulup onaylanarak Özel Dünya Eğitim Kurumları’na başvuru yapılacaktır.
3- Başvuruların başlama tarihi: 1 Nisan 2019
4- Son Başvuru tarihi: 11 Nisan 2019
5- Mektup veya benzeri yollarla yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
H-Ödüller :

Dünya matematik yarışmasına katılan her katılımcıya “ Atatürk’ün Geometri Kitabı” hediye edilecektir. Ayrıca dereceye giren öğrencilere başarı belgesi, madalya ve çeşitli ödüller verilecektir.
İ-Düzenleme ve Değerlendirme:

Yarışma, Özel Dünya Eğitim Kurumları Matematik Bölümünde görev yapan öğretmenlerin başkanlığında hazırlanır. Dünya Eğitim Kurumları öğrencileri, kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulup yarışmaya dahil edilmeyecektir.
j- Başvuru
Yarışmaya başvuru, okul müdürlüğü tarafından ekte yer alan başvuru formu doldurulup onaylanarak şahsen veya info@dunya.k12.tr adresine mail yoluyla yapılacaktır.
Özlem UYSAL
Okul Müdürü