Öykü Yarışması

Duyurular

1.YARIŞMA ŞARTLARI:

1. Adaylar, yarışmaya daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve/veya herhangi bir yarışmada kullanılmamış eserleriyle katılacaklardır. Seçici Kurul tarafından yapılan incelemeler neticesinde bu şarta aykırı bulunan eser değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

2. Yarışmaya her öğrenci sadece 1(bir) eser gönderebilecektir. Aynı bilgiler dâhilinde gönderilen ikinci bir eser kabul edilmeyecektir. Aynı anda, aynı eser sahibi bilgileri ile gönderilen birden fazla eser bulunması durumunda, hiçbiri kabul edilmeyecektir.

3. Eserler, A4 kağıda, 1,5 satır aralığı ile, 12 punto olarak, “Times New Roman” yazı karakteriyle bilgisayar ortamında yazılacaktır.

4. Eserler en az 5.000 karakter (boşluksuz) ve en fazla 10.000 karakter (boşluksuz) olacak şekilde kabul edilecektir. 5.000 karakterden az ya da 10.000 karakterden fazla olan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı, şubesi, eser adı, eserin karakter sayısı, danışman öğretmenin adı-soyadı ve telefon numarası gibi bilgiler doğru ve eksiksiz girilmelidir.

6. Eser metninin yer aldığı dosyada, yarışmacıya ait herhangi bir bilgi kesinlikle bulunmamalıdır.

7. Seçici kurul, yarışmaya katılan eserlerin konu, içerik, anlatım bakımından özgünlüğüne ve yarışma şartları dâhilinde yazılıp yazılmadığına dikkat edecektir. Alıntı ve çoğaltma niteliği taşıyan eserler yarışma dışı tutulacaktır.

8. Yarışma için başvuruda bulunan tüm adaylar, Özel Dünya Koleji Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünün sonuçların ve ödül almaya hak kazanan adayların ilan yöntemini, ödül töreni ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarını ve eserleri sonraki süreçte sergileme ve kamuoyu ile paylaşma hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

9. Seçici kurul, ödüle değer gördüğü eserlerin yayınlanma ve sergileme aşamasında, özünü koruyarak gerekli değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

10. Derece almaya hak kazanan öğrencilerin ödülleri, maske, mesafe ve hijyen gibi her türlü tedbirlerin sağlandığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kılavuzunda yer alan tüm kıstaslara dikkat edilen Özel Dünya Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi okul kampüsünde gerçekleştirilecek ödül töreni esnasında verilecektir. Ödül törenine gelemeyen öğrencilerin ödülleri, öğrenim gördükleri okullara gönderilecektir.

11. Başvuru esnasında eksik bilgi veren, son katılım tarihi ve saatinden sonra başvuruda bulunan, belirlenen başvuru şekli haricinde gönderim yapan eserler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

KABUL EDİYORUM.