Sorularla Bursluluk Sınavları

ÖZEL DÜNYA KOLEJİ FEN LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ
BURSLULUK SINAVLARINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

Sınavlar hangi tarih ve saatlerde uygulanacaktır?
Anadolu Lisesi Bursluluk Sınavı
11 Şubat 2023 Cumartesi günü,
8’nci ve 9’uncu Sınıf Öğrencilerine saat 10.00’da,
10’uncu ve 11’inci Sınıf Öğrencilerine saat 14.30’da uygulanacaktır.
Fen Lisesi Bursluluk Sınavı
18 Şubat 2023 Cumartesi günü,
8’nci ve 9’uncu Sınıf Öğrencilerine saat 10.00’da,
10’uncu ve 11’inci Sınıf Öğrencilerine saat 14.30’da uygulanacaktır.

Öğrenciler her 2(iki) bursluluk sınavına da dâhil olabilecek midir?
Tüm öğrenciler hem Anadolu Lisesi hem de Fen Lisesi Bursluluk Sınavlarına da dahil olabileceklerdir.

8. Sınıftan 9. Sınıfa geçen öğrencilerin bursluluk sınavlarına göre okul kabul süreci nasıl olacaktır?
8’inci sınıftan 9’uncu sınıfa geçecek olan öğrencilerin bursluluk sınavlarımızdan aldıkları burs oranları ile ön kayıtları hemen
yapılacak, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanacak olan Ortaöğretim Kurumları Merkezi Yerleştirme sınavından (LGS) alacakları
yüzdelik puana göre kayıtları güncellenecek ve kesinlik kazanacaktır.

Her derece ve türdeki Anadolu ve Fen Liselerinde öğrenim görmekte olan 9.,10. ve 11. Sınıf öğrencilerinin Özel Dünya Koleji Fen Lisesine kabul şartı nedir?
Her derece ve türdeki liselerin (Anadolu, Fen, Meslek vb.) 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıf öğrencileri Fen Lisesi sınavımıza
girebilecek olup, 500 tam puan üzerinden 420 ve üzeri puan almaları durumunda Fen Lisemize kayıt olabileceklerdir.

8. Sınıf öğrencilerinin Özel Dünya Koleji Fen Lisesine kabul şartı nedir?
Fen Lisesi bursluluk sınavına dâhil olan 8’inci sınıf öğrencileri, sınavdan 500 tam puan üzerinden en az 420 puan aldıklarında Fen
Lisesine ön kayıtları gerçekleştirilecek olup, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanacak olan Ortaöğretim Kurumları Merkezi
Yerleştirme Sınavından (LGS) %10’luk dilime girmeleri durumunda yüksek olan burs oranına göre burslarında güncelleme
yapılarak kesin kayıtları yapılacaktır.

Her derece ve türdeki Anadolu ve Fen Liselerinde öğrenim görmekte olan 9.,10. ve 11. Sınıf öğrencilerinin Özel Dünya Koleji Anadolu Lisesine kabul şartı nedir?
Her derece ve türdeki liselerin (Anadolu, Fen, Meslek vb.) 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıf öğrencileri Anadolu Lisesi bursluluk
sınavımıza girebilecek olup, elde ettikleri burs oranları üzerinden kayıtları yapılabilecektir.

8. Sınıf öğrencilerinin Özel Dünya Koleji Anadolu Lisesine kabul şartı nedir?
Anadolu Lisemizde öğrenim görmek isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin uygulanacak olan bursluluk sınavından aldıkları puan ve bursları ile ön kayıtları gerçekleştirilecek olup, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanacak olan Ortaöğretim Kurumları Merkezi Yerleştirme Sınavından (LGS) elde ettikleri sonuca göre burslarında güncelleme yapılacaktır. (Yüksek olan bursu geçerli olacaktır.)

Bursluluk sınavlarına başvurular ne şekilde olacaktır?
Sınavlara katılmak isteyen öğrencilerin okulumuz web sitesi (https://www.dunya.k12.tr/) üzerinde yer alan formu 09 Şubat 2023 Perşembe günü saat 17.00’a kadar doldurmaları yeterli olacaktır.

Bursluluk sınavlarına giriş bilgileri nereden elde edilecektir?
Öğrencilerin sınava gireceği salona ilişkin bilgilendirme sınav günü okulumuzda yapılacaktır.
Bursluluk sınavlarına dâhil olacak öğrencimizin geçerli kimlik belgesi ile sınav başlama saatinden en erken 15 dakika
öncesinde okulumuzda hazır bulunmasını önemle rica ederiz. Öğrencimizin kalem, silgi, kalemtıraş ve su gibi ihtiyaçlarını yanında bulundurması gerekmektedir.

Öğrencimize sınavında başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

ÖZEL DÜNYA KOLEJİ FEN LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ
OKUL MÜDÜRLÜĞÜ