Yabancı Dil Eğitimi

Özel Dünya Eğitim Kurumlarında yoğun bir yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin dil edinimleri 21. Yüzyıl becerileri çalışmaları kapsamında dijital araçlar, projeler ile zenginleştirilip   uluslararası geçerliliği olan ölçme değerlendirme sistemi ile takip edilir. Derslerimiz ,sınıf profilleri doğrultusunda tam öğrenme modelinden yola çıkılarak görsel ,işitsel veya kinestetik  öğrenme stilleri harmanlanıp hazırlanmaktadır.En temel amacımız ; öğrencilerimizde yabancı dil öğrenmenin gerekliliğinin farkındalığını yaratmak , dili yaşayarak öğrenmelerini sağlayıp dil öğrenmeyi sevdirmek ve öğrendikleri öğrendikleri dilleri gerçek hayatlarına taşımalarını sağlamaktır.

Yabancı dil programımız ; Anaokulu ile başlayan lise sona kadar devam eden bütünler bir sistem ile planlanmıştır.

Anaokulunda İngilizce eğitimi  ; CLIL ( Content and Language Learning ) ST  ( Story Telling) programları baz alınarak hazırlanmaktadır. Amacımız ; yabancı dil öğrenmenin farkındalığını ve İngilizce konuşma ve dinleme yetilerini oluşturmak ile kendi seviyelerinde yapılan etkinliklerde İngilizce kullanımlarını ve sözlü yönergelere karşılık vermelerini sağlamaktır.

İlköğretim ve Ortaokulda ;

*IS (Integrated Skills ) -Tüm iletişim becerilerinin dilbilgisi ile birlikte öğretilmesi-

*CS ( Communication Skills ) –Tüm becerilerin  ( okuma-yazma-dinleme –konuşma) ders ortamında uygulanması

*Seviyelerine uygun ESOL gibi uluslararası dil sınavlarında yeterliliklerini sağlamak

*Uluslararası proje tabanlı öğrenci değişim programları ( ERASMUS) yürüterek öğrencilerimizin yabancı dil gelişimlerine katkıda bulunurken ,farklı kültürlerle tanışma fırsatı yaratmak ve bu kültürlere karşı olumlu tutum ve saygı sergilemelerini sağlamak.

*Hem okul içi hem okul dışı münazara, araştırma yetilerini yabancı dilde de geliştirip değişik platformlarda bu yetileri sunma imkanı hazırlamak.(J-MUN)

*Uluslararası yaz okulu projeleri ile özgüvenlerini  arttırmak ,  dil gelişimlerini  ,değişik kültürler  tanımalarını ,global sosyal ağlarını genişletmelerini sağlamak.

*8.sınıfın sonunda  öğrencilerimizin Avrupa Dil Standartlarına göre B 2 seviyesine gelmesini sağlamak

 

İkinci Yabancı Dil

Okulumuzda ikinci yabancı dil Almancadır. Amacımız, öğrencilerimizin temel kavramları öğrenmeleri, farklı kültürleri tanımaları, dil çeşitliliği ve zenginliğinin sosyal gelişimlerine katkısını anlamaları, modern dünyaya uyum sağlayabilmeleri ve ikinci bir yabancı dil ile kendilerini ifade edebilmeleridir. Yine ortaokul düzeyinde öğrencilerimizi uluslararası FIT sınavlarına yönlendirmeyi hedeflemekteyiz.


YURT DIŞI DEĞİŞİM PROGRAMI

2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ve lisede uluslararası danışmanlık anlaşması ile öğrencilerin vizyonu ve dil gelişimi , yurt dışında aylık ve yıllık değişim programları desteklenmektedir ve isteyen lise öğrencilerine  bu değişim programları sayesinde yurt dışında üniversite eğitimi alma şansı sunulmaktadır. Bir yandan öğrencileri Türkiye de ki akademik sınavlara en iyi şekilde hazırlayan ortaokul ve  lise programı  bir yandan da  özgüvenlerini de arttırarak dünya vatandaşı olma yolundaki donanımlarını ve vizyonlarını geliştirme imkanı ile buluşturmaktadır.